image_pdfimage_print

KOMUNIKAT

Wskazówki dla Melomanów:
•    Zachęcamy do kupowania biletów online www.bilety24.pl
•    Preferujemy płatności bezgotówkowe.
•    Zachowujemy dotychczasowe godziny otwarcia kasy biletowej.
•    Prosimy o zachowanie dwumetrowej odległości od innych osób w całej przestrzeni FP.
•    Prosimy o odkażanie dłoni – w holu kasowym znajdują się urządzenia z płynem do dezynfekcji.
•    Podczas wizyty w FP prosimy o noszenie maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos.

Zapewniamy, że jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi i organizujemy nasze wydarzenia zgodnie z ich zaleceniami i wytycznymi.

Informujemy, że przed każdym koncertem od Melomanów będziemy pobierać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz nr tel. kontaktowego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Dane udostępnione będą jedynie instytucjom uprawnionym ustawowo, w tym właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

KLAUZULA COVID-19>>

Uprzejmie informujemy, że zakup biletu na koncert w Filharmonii Pomorskiej jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i stosowania regulaminu pod nazwą: „Warunki uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy podczas trwania epidemii SARS-CoV-2 COVID-19”. Niezastosowanie się do jego zapisów, szczególnie tych mówiących o konieczności zakrywania ust i nosa, skutkować może przerwaniem koncertu, wezwaniem służb porządkowych i wyproszeniem osób łamiących te zapisy oraz obciążeniem ich wszelkimi kosztami interwencji.

REGULAMIN DLA MELOMANÓW>>

 BILETY

1. Sprzedaż w kasie biletowej FP biletów na koncerty organizowane przez Filharmonię
od wtorku do piątku w godz. 14 do 18 oraz godzinę przed koncertem.

Rezerwacja telefoniczna od wtorku do piątku w godz. 12 -14, +48 52 321 02 34 lub +48 52 321 25 50 

e-mail: kasa.biletowa@filharmonia.bydgoszcz.pl

Zapytaj o promocję:  +48 52 321 25 50 (w godz. 9 -15)
Informacja o koncertach: +48 52 321 25 50 (w godz. 9 -15)

e-mail: obsluga.widza@filharmonia.bydgoszcz.pl

Rezerwacja drogą elektroniczną jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia z Filharmonii.

Godzinę przed koncertem sprzedaż biletów wyłącznie na ten koncert.

2. Sprzedaż w kasie biletowej FP biletów na niektóre wydarzenia impresaryjne
od wtorku do piątku w godz. 14 do 18.

Rezerwacja telefoniczna od wtorku do piątku w godz. 12 -14, tel. +48 52 321 02 34 lub +48 52 321 25 50

ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Od 1 stycznia 2020 kasjer wystawi fakturę VAT do paragonu tylko wtedy, gdy ten będzie zawierał NIP nabywcy.

 

Konto bankowe:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

nr rachunku: 29 1020 1462 0000 7502 0336 2282

NIP: 554-02-40-549        REGON: 000279077

3. Internetowa sprzedaż biletów: www.bilety24.pl

Uprzejmie prosimy o zajmowanie miejsc najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem koncertu.
Spóźnionym Melomanom nie gwarantujemy możliwości wejścia do sali koncertowej.
Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, zegarków i innych urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe.

 

W FP obowiązuje całkowity zakaz fotografowania oraz rejestracji dźwięku i obrazu.

Filharmonia zastrzega sobie prawo zmian terminów koncertów, wykonawców i programów.

Filharmonia zastrzega sobie możliwość wykonywania i wykorzystania zbiorowych zdjęć publiczności do celów marketingowych.

 

 Informacja dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów:

1. Filharmonia Pomorska posiada windę, która umożliwia dostanie się osobom niepełnosprawnym na salę koncertową.

2. Osoby poruszające się na wózkach zobowiązane są do zgłaszania zamiaru przybycia na koncert najpóźniej dzień przed koncertem
pod nr tel. +48 52 322 13 88 oraz przybycia do Filharmonii co najmniej na 30 minut przed koncertem. Powyższe informacje dotyczą również wydarzeń impresaryjnych organizowanych na terenie Filharmonii Pomorskiej.

 

Ceny biletów

Koncerty symfoniczne

od 20zł do 50zł

Koncerty kameralne

od 15zł do 30zł

Koncerty specjalne

od 50zł do 150zł

  • Bilety ulgowe mogą nabywać uczniowie, studenci, pracownicy instytucji kultury, nauczyciele szkolnictwa muzycznego, posiadacze odznaki „Zasłużony działacz kultury”, członkowie stowarzyszeń twórczych, posiadacze młodzieżowej karty EURO<26, grupy zorganizowane min. 10-osobowe oraz seniorzy (osoby od 60 lat).
  • Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogą nabywać bilety specjalne (do wykorzystania limitu).
  • Bilety ulgowe i specjalne można nabywać tylko za okazaniem właściwego dokumentu.

DOSKONAŁYM PREZENTEM Z OKAZJI ŚWIĄT, IMIENIN, URODZIN JEST BILET UPOMINKOWY (elegancka forma graficzna z możliwością wpisania spersonalizowanych życzeń). SZCZEGÓŁY W KASIE FP.

 

Filharmonia Pomorska honoruje:

Kartę rodzinną 3+ Kartę dużej rodziny

Rodzinom wielodzietnym z kartą rodzinną przysługuje prawo do:

  • 50% zniżki na koncerty rodzinne, edukacyjne  i audycje dla dzieci odbywające się w sali koncertowej FP
  • 50% zniżki na koncerty symfoniczne i kameralne, organizowane przez Filharmonię (z wyłączeniem koncertów specjalnych).

 

Zamówione bilety należy wykupić w ciągu 7 dni. Po tym terminie rezerwacje tracą ważność. W ceny biletów wliczone jest 8% podatku VAT.

 

Prosimy zachować paragon fiskalny ponieważ:

  • Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie z paragonem.
  • Faktury VAT mogą być wystawione w ciągu 7 dni od daty sprzedaży, wyłącznie na podstawie oryginału paragonu.*

 

Uwaga! Melomani przybywający na koncerty organizowane przez Filharmonię Pomorską mogą korzystać z bezpłatnego parkingu, znajdującego się na terenie Szkoły Muzycznej przy ul. Szwalbego 1. Parking czynny jest godzinę przed koncertem i pół godziny po koncercie.

 

Rachunek wadia i kaucje

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

nr rachunku: 34 1020 1462 0000 7002 0336 2340

 


FILHARMONIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN.

* Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).