Wydarzenia - Październik | Listopad

ROK BEETHOVENA

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Rossen Gergov dyrygent
Alexander Sitkovetsky skrzypce
Urszula Guźlecka prowadzenie

 

Wolfgang Amadeusz Mozart  – Uwertura do opery „Czarodziejski flet”
Max Bruch – Koncert skrzypcowy g-moll op. 26
Ludwig van Beethoven – IV Symfonia B-dur op. 60

 

Uprzejmie informujemy, że zakup biletu na koncert w Filharmonii Pomorskiej jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i stosowania regulaminu pod nazwą: „Warunki uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy podczas trwania epidemii SARS-CoV-2 COVID-19”. Niezastosowanie się do jego zapisów, szczególnie tych mówiących o konieczności zakrywania ust i nosa, skutkować może przerwaniem koncertu, wezwaniem służb porządkowych i wyproszeniem osób łamiących te zapisy oraz obciążeniem ich wszelkimi kosztami interwencji. 

 

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE COVID-19>>

KLAUZULA COVID-19>>

REGULAMIN DLA MELOMANÓW>>

Przed każdym koncertem od Melomanów będziemy pobierać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz nr tel. kontaktowego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Dane udostępnione będą jedynie instytucjom uprawnionym ustawowo, w tym właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

 

Bilety do nabycia na www.bilety24.pl
oraz w kasie biletowej FP

 

PAMIĘTAJMY…

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Bassem Akiki dyrygent
Adriana Ferfecka sopran
Monika Ledzion-Porczyńska alt
Paweł Skałuba  tenor
Łukasz Konieczny bas
Magdalena Filipska przygotowanie Chóru AM
Benedykt Odya, Bernard Mendlik przygotowanie Chóru UKW
Tomasz Kotwica współpraca

 

Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791) – Requiem

 

Uprzejmie informujemy, że zakup biletu na koncert w Filharmonii Pomorskiej jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i stosowania regulaminu pod nazwą: „Warunki uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy podczas trwania epidemii SARS-CoV-2 COVID-19”. Niezastosowanie się do jego zapisów, szczególnie tych mówiących o konieczności zakrywania ust i nosa, skutkować może przerwaniem koncertu, wezwaniem służb porządkowych i wyproszeniem osób łamiących te zapisy oraz obciążeniem ich wszelkimi kosztami interwencji. 

 

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE COVID-19>>

KLAUZULA COVID-19>>

REGULAMIN DLA MELOMANÓW>>

Przed każdym koncertem od Melomanów będziemy pobierać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz nr tel. kontaktowego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Dane udostępnione będą jedynie instytucjom uprawnionym ustawowo, w tym właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

 

Bilety do nabycia na www.bilety24.pl
oraz w kasie biletowej FP

 

GDAŃSKI FESTIWAL MUZYCZNY. SIX PIANOS

Orkiestra Capella Bydgostiensis
Adam Kośmieja
fortepian
Mariusz Klimsiak
fortepian
Radosław Kurek
fortepian
Michał Szymanowski
fortepian
Paweł Wakarecy
fortepian
Bartłomiej Wezner
fortepian

 


Wolfgang Amadeusz Mozart
(1756-1791) – Koncert na dwa fortepiany nr 10 Es-dur KV 365 (316a)
Jan Sebastian Bach (1685-1750) – Koncert na cztery fortepiany a-moll BWV 1065
Steve Reich – Six Pianos