ELEONORA HARENDARSKA HONOROWYM OBYWATELEM BYDGOSZCZY

Pani Dyrektor Eleonora Harendarska podczas

Uroczystej Sesji Rady Miasta Bydgoszczy

w dniu 23 września 2015 otrzymała tytuł

Honorowego Obywatela Bydgoszczy.

 

Uzasadnienie wyróżnienia zapisane w uchwale:

„W ciągu swej wieloletniej pracy E. Harendarska systematycznie buduje europejski wizerunek Filharmonii Pomorskiej, której nadano tytuł Ambasadora Kultury, oraz położyła wiele zasług w rozwój kultury muzycznej Bydgoszczy i Regionu”.

 

ELEONORA HARENDARSKA