INSPIRUJĄCY RÓG

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Marek Pijarowski dyrygent
Janusz Stanecki waltornia
Wojciech Bryliński waltornia
Jarosław Klekotko waltornia
Szymon Kujaciński waltornia
Magdalena Miśka-Jackowska prowadzenie 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Uwertura Coriolan op. 62
Robert Schumann (1810-1856) – Konzertstück na cztery waltornie i orkiestrę op. 86
Joseph-Maurice Ravel (1875-1937) Suita”Moja matka gęś”
Richard Strauss (1864-1949)Poemat symfonicznyDyl Sowizdrzał”

 

Bilety normalne: 40 zł, 30 zł
Bilety ulgowe: 25 zł, 20 zł

Bilety do nabycia na www.bilety24.pl
oraz w kasie biletowej FP

 

 Wieczór otworzy koncertowa Uwertura Coriolan Beethovena, która powstała jako muzyczna ilustracja dramatu austriackiego poety Heinricha von Collina. Następnie Konzertstück Schumanna, odsłaniający romantyczne brzmienie waltorni – niepowtarzalne, triumfalne i zarazem melancholijne – w pełnym blasku. Kolejne pozycje to: dawno nie grana w FP Suita „Moja matka gęś” Ravela, utwór uroczy i ponadczasowy, prezent od kompozytora dla dzieci przyjaciół, oraz R. Straussa Poemat „Dyl Sowizdrzał”, o którym mówi się, że „zwykle śmiertelnie poważny kompozytor ukazuje w nim swój komediowy talent”. Koncert poprowadzi Marek Pijarowski.

Po raz pierwszy w FP zabrzmi Konzertstück Schumanna, Janusz Stanecki, solista waltornista OSFP rekomenduje:

Utwór powstał w 1849, który dla samego kompozytora, o czym wspominał w swoich listach, był bardzo udanym okresem. Jest to bardzo słyszalne w kompozycji utrzymanej w radosnym, pełnym życia i optymizmu charakterze. Premierowe wykonanie odbyło się w Lipsku 25 lutego 1850. Kompozycja należy do niezwykle trudnych w wykonaniu. Stawia przed czwórką waltornistów szeroki wachlarz wymogów zarówno technicznych, jak i interpretacyjnych. Charakterystyczną cechą utworu jest wykorzystanie pełnej skali rogu, szczególnie w wysokim rejestrze. Niektóre spośród pochodów stanowią olbrzymie wyzwanie dla wykonawców, ukazując jednocześnie wielkie możliwości drzemiące w waltorni. Kompozycja jest napisana w stylu romantycznym, co słychać szczególnie w drugiej części, gdzie kompozytor wykorzystuje łagodne brzmienie rogu dla podkreślenia nostalgicznego nastroju. Część pierwsza oraz trzecia są utrzymane w bardziej bohaterskiej atmosferze, co nie przeszkadza kompozytorowi raz po raz wprowadzać łagodniejszych motywów do muzycznego przebiegu. Koncert należy do grona bardzo zwartych kompozycji, części są wykonywane attaca i przenikają się motywicznie.

Waltorniści wykonujący kompozycje to członkowie orkiestr Filharmonii Pomorskiej oraz Opery Nova współpracujący ze sobą na różnych scenach muzycznych od dłuższego czasu.

prof. dr hab. Marek Pijarowski

Studia dyry­genc­kie odbył we wro­cław­skiej Akademii Muzycznej u Tadeusza Strugały i uzu­peł­niał je w latach na Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Weimarze, pra­cu­jąc pod kie­run­kiem nie­ży­ją­ce­go już zna­ko­mi­te­go dyry­gen­ta rosyj­skie­go – Arvida Jansonsa. W Wiedniu dosko­na­lił swe umie­jęt­no­ści u Carla Oesterreichera w słyn­nej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. W 1980 został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Wrocławskiej i jednocześnie przejął obowiązki dyrektora artystycznego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu – obie funkcje pełnił do 2001. W latach 2002-2005 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Łódzkiej oraz I dyrygentem Filharmonii Krakowskiej, był również dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju.

Od sezonu 2007/2008 jest dyrygentem szefem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Prowadzi klasy dyrygentury w Akademii Muzycznej we Wrocławiu i na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie.

Więcej>>

Magdalena Miśka więcej >>