KONCERT SYMFONICZNY

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Paweł Kapuła  dyrygent
Daniel Rybicki  flet
Klaudia Grad  flet

 

Robert Schumann (1810-1856) – Uwertura Manfred op.115
Franz Doppler (1821-1883) – Koncert na dwa flety i orkiestrę d-moll
Franz Schubert (1797-1828)  – IV Symfonia „Tragiczna” D.147

 

Bilety do nabycia na www.bilety24.pl
oraz w kasie biletowej FP

Uprzejmie informujemy, że zakup biletu na koncert w Filharmonii Pomorskiej jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i stosowania regulaminu pod nazwą: „Warunki uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy podczas trwania epidemii SARS-CoV-2 COVID-19”. Niezastosowanie się do jego zapisów, szczególnie tych mówiących o konieczności zakrywania ust i nosa, skutkować może przerwaniem koncertu, wezwaniem służb porządkowych i wyproszeniem osób łamiących te zapisy oraz obciążeniem ich wszelkimi kosztami interwencji.

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE COVID-19>>

KLAUZULA COVID-19>>

REGULAMIN DLA MELOMANÓW>>

Przed każdym koncertem od Melomanów będziemy pobierać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz nr tel. kontaktowego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Dane udostępnione będą jedynie instytucjom uprawnionym ustawowo, w tym właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.