PORANKI MUZYCZNE DLA SENIORÓW

ZESPÓŁ TAŃCA DWORSKIEGO

Małgorzata Nabrzeska, Michał Kępka
Soliści Baletu Cracovia Danza z Krakowa
Anna Merder przygotowanie i prowadzenie

w programie tańce dworskie