PORANKI MUZYCZNE DLA SENIORÓW

„VIVA LA MUSICA” CZYLI ŚWIĘTO MUZYKI Z…
Prestige String Quartet
Katarzyna Nowaczewska-Manthey
fortepian
Anna Merder przygotowanie i prowadzenie

 

w programie utwory kompozytorów od baroku do współczesności, muzyka filmowa i rozrywkowa