PORANKI MUZYCZNE DLA SENIORÓW – DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA

W PODRÓŻY „ORIENT EXPRESSEM”
Anna Merder
przygotowanie i prowadzenie