W ŚWIĘTO MUZYKI POLSKIEJ – DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Kai Bumann dyrygent
Maria Sławek skrzypce

 

Joanna Wnuk-Nazarowa (*1949) – Il tempo passa – passacaglia
Karol Szymanowski (1882-1937) – I Koncert skrzypcowy op. 35
Johannes Brahms (1833-1897) – IV Symfonia e-moll „Elegijna” op. 98

 

Bilety do nabycia na www.bilety24.pl
oraz w kasie biletowej FP

 

I Koncert skrzypcowy Szymanowskiego jest postrzegany jako pierwszy nowoczesny koncert skrzypcowy, w którym kompozytor posłużył się nowym językiem dźwiękowym i kolorystycznym oraz nowatorską ekspresją, odchodząc od tradycji XIX wieku i systemu dur-moll.

IV Symfonia e-moll, zwana często „Elegijną”, to ostatnie dzieło symfoniczne Brahmsa – wyjątkowo refleksyjne, a przy tym „pełne smaczków, każda z jej czterech części jest namysłem nad istotą romantycznej symfoniki”. Symfonia jest przepojone melancholią, której nuta jest tak charakterystyczna w całej twórczości Brahmsa.

Kai Bumann – od 2015 pełni funkcję szefa artystycznego FP. Więcej>>

Maria Sławek. Solistka i kameralistka, wykonuje utwory z różnych epok, od baroku po współczesność – szczególne miejsce w jej repertuarze zajmują dzieła Mieczysława Weinberga. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (m.in. w ramach programu „Młoda Polska”). Zdobyła Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa, znalazła się także wśród laureatów nagrody Solti Foundation. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Kształciła się pod kierunkiem wybitnych muzyków – Wiesława Kwaśnego i Dory Schwarzberg (Wiedeń). W 2019 ukończyła Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Więcej>>

Joanna Wnuk-Nazarowa, kompozytorka, dyrygentka i wykładowczyni Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 2000-2018 pełniła funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Studiowała dyrygenturę i kompozycję w klasie Krzysztofa Pendereckiego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Studia uzupełniała na mistrzowskich kursach dyrygentury u Hansa Swarowsky’ego w Austrii. Zajmowała się publicystyką i pracą naukową, jako dyrygentka brała udział w ważnych festiwalach międzynarodowych. W twórczości kompozytorskiej Joanny Wnuk-Nazarowej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna. Więcej>>

Maria Sławek fot. Natalia Jansen