X EDYCJA GDAŃSKIEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Polski Chór Kameralny
Jan Łukaszewski dyrygent

 

Maciej Małecki – Missa de Sancta Trinitate

Współpraca kameralistów bydgoskich ze znakomitym Polskim Chórem Kameralnym z Gdańska, czołowym zespołem tego typu w Polsce, systematycznie rozwija się. Teraz Capella zaproszona zostałs  do realizacji koncertu, który  odbędzie w ramach Gdańskiego  Festiwalu Muzycznego. Edycja 10. (31.03 – 08.04 2017) jest kontynuacją projektu, który po raz pierwszy zrealizowano w 2008. Formuła Festiwalu jest otwarta, niemniej indywidualny atrybut każdej kolejnej jego edycji nadaje towarzyszące mu przesłanie lub postać Artysty Rezydenta. Do tej pory wystąpili w tej roli m. inElżbieta Sikora, Ewa Pobłocka, Stefania Toczyska, Konstanty Andrzej Kulka, Włodzimierz Nahorny, Daniel Reuss i Maxim Vengerov. W 2017 funkcję Artysty Rezydenta przyjął jeden z najwybitniejszych wiolonczelistów świata Mischa Maisky.
Missa de Sancta Trinitate (Msza o Trójcy Przenajświętszej) Macieja  Małeckiego, którą oba zespoły wykonają w gdańskim kościele św. Jana  jest niezwykła, świadczy bowiem o tym, że dzieło współczesne może być piękne i przyjemne w odbiorze. Jego prapremiera odbyła się 3 czerwca w 2012 w Oliwskiej Archikatedrze, Polskiemu Chórowi Kameralnemu towarzyszyła wówczas Polska Filharmonia Kameralna Sopot. Maciej Małecki – kompozytor, pianista, pedagog. Twórca muzyki instrumentalnej, orkiestrowej, rozrywkowej, teatralnej, radiowej, telewizyjnej i filmowej. Jako kompozytor współpracuje też z  Teatrem Narodowym w Warszawie. Jest absolwentem warszawskiej uczelni muzycznej oraz Eastman School of Music w Rochester (USA, 1967–1968, w klasie kompozycji u Samuela Adlera i fortepianu u Eugene’a Lista).