CEZARY NELKOWSKI

Zastępca dyrektora Filharmonii Pomorskiej. W 1990 ukończył studia magisterskie w zakresie muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w rok później podjął pracę w Filharmonii Pomorskiej początkowo jako kierownik Biura Organizacji Pracy Artystycznej, a od 2002 jako zastępca dyrektora. W 2011 ukończył studia podyplomowe w zakresie Menedżer Kultury – Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Ponadto podnosił swoje kwalifikacje, biorąc udział w wielu kursach, konferencjach i szkoleniach z zakresu zarządzania instytucjami kultury, strategiami promocji, marketingu, public relations, pozyskiwania środków finansowych. Od 1983 prowadzi koncerty, popularyzując muzykę klasyczną na wielu ważnych międzynarodowych i krajowych festiwalach, m.in. w Bydgoszczy, Warszawie, Sopocie, Gdańsku, Poznaniu. Jeszcze jako wyróżniający się student poznańskiej uczelni włączał się w życie muzyczne Bydgoszczy, swojego rodzinnego miasta, m.in. w latach 1988-1993 podczas Międzynarodowych Warsztatów Perkusyjnych w Bydgoszczy: jako koordynator pracy artystycznej, tłumacz z języka angielskiego i na język angielski, asystent wybitnych autorytetów perkusyjnych: Johna Becka, Stevena Schicka, Pascala Zavaro, od. 1.01.1992 do 31.12.1993 jako dyrektor Międzynarodowych Warsztatów Perkusyjnych. W latach 1988-1994 ściśle współpracował z Polskim Radiem i Telewizją, Rozgłośnią Radiową w Bydgoszczy (obecnie Radio PiK), wpierw odbywając praktykę zawodową a następnie rozpoczął współpracę w zakresie redagowania, nagrywania i montażu audycji; nagrywania muzyki archiwalnej dla potrzeb fonoteki, przygotowywania oprawy muzycznej do audycji oraz prowadził cykliczne audycje autorskie, propagujące muzykę klasyczną. Od 01.01.2001 do 31.12.2001 pełnił funkcję dyrektora V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Od września 2013 wykłada w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (autorski program nauczania „Marketing i zarządzanie w instytucjach kultury”) Ma swym koncie liczne publikacje, m.in. artykuły popularyzujące muzykę klasyczną w „Promocjach Kujawsko-Pomorskich”, „Ruchu Muzycznym”. Tłumaczył m.in. „Słownik muzyczny” Arthura Jacobsa (wydawnictwo Delta w 1993). Jest redaktorem serii wydawnictw naukowych Acta Musicologica (wraz z prof. dr hab. Ireną Poniatowską) i Acta Slavica (wraz z prof. dr hab. Adamem Bezwińskim) w latach 1994-2014 ponadto licznych wydawnictw Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – w tym programy koncertowe i festiwalowe oraz wydawnictwa płytowe (ostatnia płyta Capelli Bydgostiensis z utworami Grażyny Bacewicz nagrana dla wytwórni NAXOS zdobyła nagrodę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2015). Od początku pracy w bydgoskiej Filharmonii dał się poznać jako bardzo cenny wspierający współpracownik dyrekcji, pełen inicjatyw, inwencji, odpowiedzialny, o wielkiej kulturze osobistej, wysoko wykwalifikowany również w organizacji Międzynarodowych Festiwali i Kongresów Muzykologicznych Musica Antiqua Europae Orientalis – wizytówki kulturalnej Regionu. Gruntowne wykształcenie Cezarego Nelkowskiego, przedsiębiorcza postawa, inicjatywność i stale poszerzana wiedza muzyczna oraz muzykologiczna, szerokość horyzontów, doskonała orientacja na światowym rynku muzycznym i w trendach czasów współczesnych, umiejętność podejmowania decyzji i kierowania zespołem ludzi, podparte szczerą pasją zawodu w imię określonej przez statut działalności misyjnej Filharmonii spowodowały, że zyskał uznanie i szacunek nie tylko bydgoskiego środowiska muzycznego.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury muzycznej: 1994 – Nagroda Wojewody Bydgoskiego; 1996 – za aktywne i twórcze działania w ramach obchodów 650-lecia Bydgoszczy uhonorowany przez Prezydenta Bydgoszczy okolicznościowym Medalem z okazji 650. rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich; 1998 – Nagroda Prezydenta Miasta; 2000 – Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 2001 – za aktywne i twórcze działania w ramach Roku I. J. Paderewskiego uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa; 2003 – Odznaczony przez Prezydenta RP – Brązowy Krzyż Zasługi; 2004 – Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 2010 – Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz okolicznościowy medal i dyplom w podziękowaniu za współpracę przy organizacji Obchodów Roku Fryderyka Chopina 2010; 2012 – Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy 2013 – Odznaczony przez Prezydenta RP – Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę; – Uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej; – Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy.