Oscar za Kolberga – szablon konkursu na przyszłość

 • O konkursie
 • Regulamin
 • Wyniki konkursu

Projekt Filharmonii Pomorskiej pt. „OSCAR za Kolberga”, otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dorobku Oskara Kolberga, jego twórczości i działalności zawodowej. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Polski, kształtowanie tożsamości narodowej i nawiązywanie do własnych korzeni, kultywowanie i upowszechnianie kultury duchowej i materialnej różnych regionów Polski.

Zadanie ma formę kilkuetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży, które zawiera również audycje muzyczne oraz koncert finałowy. Koncerty edukacyjne mają stanowić oddziaływanie edukacyjno-wychowawcze na młode pokolenie, a forma zadania konkurs, stanowi dodatkowo ciekawą formę zachęcenia dzieci i młodzieży do zgłębiania tradycji i poszerzania wiedzy zarówno muzycznej jak też kulturowej. Opracowany i specjalnie przygotowany koncert finałowy stanowić będzie barwne multimedialne widowisko taneczno-muzyczne, łączące tradycję z nowoczesnością, tworzone we współpracy z wielopokoleniowym środowiskiem twórczym oraz nowoczesnymi formami teatralno tanecznymi i multimediami, przy udziale orkiestry kameralnej FP Capella Bydgostiensis. Złożą się na niego zarówno elementy folkloru rekonstruowanego (piosenki, przyśpiewki, muzyka instrumentalna, tańce) w wykonaniu zespołów ludowych, jak i nowoczesne prezentacje taneczne i muzyczne inspirowane folklorem tradycyjnym. Zaś specjalnie dla nauczycieli przygotowane zostaną jednodniowe warsztaty tańców narodowych, prowadzone przez specjalistów w tej dziedzinie.

Pobierz zgłoszenie

Pobierz warsztaty dla nauczycieli

I. ORGANIZATOR:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Dział Upowszechniania Muzyki.

II. CEL KONKURSU:

Przybliżenie dzieciom i młodzieży działalności badawczej „ojca polskiej etnografii” Oskara Kolberga i uczczenie 200. rocznicy jego urodzin.

III. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:

– realizacja testu teoretycznego w szkołach

– przeprowadzona przez nauczyciela, na podstawie testu opracowanego przez Filharmonię,

– realizacja testu przygotowanego przez nauczyciela w szkole w oparciu o wiedzę na temat tańców narodowych, ich charakterystycznych rytmów, kroków i figur tanecznych, zebraną podczas warsztatów tanecznych i audycji muzycznych organizowanych przez Filharmonię Pomorską. Termin drugiego etapu ustala nauczyciel,

– finał konkursu (teoretyczny i słuchowy) w gmachu Filharmonii Pomorskiej, dla zwycięzców etapów szkolnych, zgłoszonych przez nauczyciela,

– ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas koncertu finałowego.

V. TERMINARZ:

 1. Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie należy przesłać drogą mailową, faksem bądź pocztą do 17 marca 2014 r.
 2. Audycje muzyczne, przygotowujące do drugiego etapu konkursu, realizowane będą w zgłoszonych szkołach, w miesiącu kwietniu 2014 r. Szkoła zostanie powiadomiona o terminie audycji z wyprzedzeniem.
 3. Zgłoszenie zwycięzców etapu I i II przeprowadzonego w szkołach, zakwalifikowanych do etapu finałowego do 30 maja 2014 r.
 4. III etap konkursu odbędzie się 23 czerwca 2014 r. godz. 9.00 kategoria Szkoła Podstawowa, godz. 12.00 kategoria Szkoła Ponadpodstawowa. 5. Koncert finałowy 23 czerwca 2014 r. godz. 17.00. Dla uczestników etapu finałowego i opiekunów wstęp na koncert jest bezpłatny.
 5. Zgłoszenia pkt. 1 i pkt. 3 (decyduje data stempla pocztowego) nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Pytania teoretyczne opracowane zostały w oparciu o Encyklopedię Muzyczną PWM.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny, uczestnicy sami pokrywają koszty transportu.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę do przetwarzania przez organizatorów swoich danych osobowych (m. in. umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora). Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
 4. Laureaci miejsc od I do III w każdej kategorii otrzymają dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe, pozostali finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.edukacja.filharmonia.bydgoszcz.pl
 6. Wyniki Konkursu dostępne będą na ww. stronie internetowej.

VII. NAGRODY

 1. I Nagrodą w obu kategoriach w Konkursie jest notebook Lenovo. Wartość nagrody wynosi 1698 złotych brutto. Organizator przyznaje również dodatkową nagrodę pieniężną o wartości 187 zł, która nie zostanie wydana zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora Konkursu i przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o Podatku Dochodowych od osób Fizycznych.
 2. II Nagrodą w obu kategoriach w Konkursie jest kamera cyfrowa Panasonic (wartość nagrody wynosi 749 złotych brutto).
 3. III Nagrodą w Konkursie w kategorii szkoły podstawowe jest – odtwarzacz DVD przenośny (wartość nagrody 449 zł. brutto), w kategorii szkoły ponadpodstawowe jest – tablet (529 zł. brutto).
 4. Wyboru zwycięzców dokona Jury składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora na podstawie przeprowadzonego testu słuchowego i teoretycznego 23 czerwca 2014 r. podczas Finału Konkursu w Filharmonii Pomorskiej.
 5. Wręczenie nagród i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Koncertu Finałowego 23 czerwca o godz. 17.00.

VIII. DANE KONTAKTOWE:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
tel.: 52 321 01 82
mail: audycje@filharmonia.bydgoszcz.pl
www.edukacja.filharmonia.bydgoszcz.pl

 

Osoby, które chciałyby otrzymać test do przeprowadzenia w I etapie konkursu proszone są o kontakt mailowy w tej sprawie: audycje@filharmonia.bydgoszcz.pl

laureaci-top

I m-ce – Iza Danielewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie

II m-ce – Magdalena Celmer ze Szkoły Podstawowej w Skępem

III m-ce – Martyna Kumor z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie

 

laureaci2

I m-ce – Aleksandra Bierzyńska z VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

II m-ce – Alicja Bombalicka z Gimnazjum w Skępem

III m-ce – Aleksandra Kukuła z Gimnazjum we Wtelnie