image_pdfimage_print

 

Prelegenci

 

Katarzyna Szewczyk

Urodzona w Bydgoszczy. Mając 7 lat rozpoczęła edukację muzyczną w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie fortepianu, ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w klasie klarnetu (2000), a następnie dwie specjalności na Akademii Muzycznej: chóralistykę w klasie prof. Janusza Staneckiego oraz edukację muzyczną pod kierunkiem prof. Zenony Rondomańskiej (2006), a także logopedię na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (2005). Ukończyła Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu na Uniwersytecie Gdańskim (2007). W trakcie studiów logopedycznych i muzycznych co roku otrzymywała stypendium naukowe, a w roku 2004/2005 stypendium Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia naukowe. W grudniu 2013 r. obroniła stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. W pracy zawodowej podejmuje różne działania dydaktyczne i artystyczne łącząc pasję do głosu mówionego i śpiewanego. Od 2006 roku jest dyrygentem scholi Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy, oraz wykładowcą muzyki kościelnej, fonetyki pastoralnej i śpiewu sakralnego. Prowadzi również zajęcia z emisji głosu dla filologów oraz warsztaty z zakresu emisji głosu dla nauczycieli i chórzystów. Od 2008 roku współpracuje z Filharmonią Pomorską przygotowując i prowadząc koncerty dla dzieci i młodzieży, a od 1 września 2014 pracuje w Dziale Promocji i Obsługi Widzów FP.

Anna Merder

Anna Merder

Urodzona w Bydgoszczy, gdzie ukończyła Szkołę Muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu a następnie Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego na kierunku Wychowanie Muzyczne. Podczas studiów podjęła pracę nauczyciela w Prywatnej Szkole i Przedszkolu Muzycznym w Bydgoszczy. Ukończyła 2-letni kurs kwalifikacyjny na instruktora tańca i od roku 2000 prowadzi zajęcia taneczne w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy. Współpracowała z Płocką Orkiestrą Kameralną prowadząc koncerty i poranki muzyczne dla młodych słuchaczy, Studiem Tańca Raz Dwa Trzy przy organizacji pokazów tanecznych i turnieju tańca.

Od 2002 prowadzi audycje muzyczne organizowane przez Impresariat Artystyczny „ART-WIT” w Inowrocławiu. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy będąc konferansjeram podczas Ogólnopolskich Konkursów Młodych Instrumentalistów. Bierze czynny udział w kursach i warsztatach dotyczących pedagogiki pracy z dziećmi oraz tańca. Prowadzi zajęcia rytmiczne dla uczestników kursów kwalifikacyjnych na instruktora tańca współczesnego w Bydgoszczy.

Od 1999 współpracuje z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy przygotowując i prowadząc audycje i koncerty dla młodych słuchaczy.

8c

Dorota Borowicz

Urodzona w Szczecinku w 1977. Mając lat 7 rozpoczęła edukację muzyczną w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w klasie gitary. W 1999 podjęła studia wokalne w klasie st. wykł. Ireny Maculewicz-Żejmo w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W czasie studiów współpracowała z chórem Opery Nova w Bydgoszczy przy realizacji dzieł wokalno-instrumentalnych. Ukończyła dwuletnie Studium Pedagogiczne przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Dyplom Magistra Sztuki, specjalność Wokalistyka, uzyskała w 2005 na Wydziale Wokalno – Aktorskim w klasie prof. Hanny Michalak. Praca Dyplomowa poświęcona była sylwetce Ireny Maculewicz, pedagoga – wokalisty z obszernym rozdziałem traktującym o pedagogice i specyfice nauczania muzyki. Zadebiutowała na deskach sceny kameralnej Opera Nova partią Walentyny w operetce „Wesoła Wdówka” Franza Lehara w 2005.

Od roku 2006 zatrudniona jako nauczyciel śpiewu klasycznego w Szkole Muzycznej II stopnia w Zduńskiej Woli, gdzie samodzielnie prowadzi klasę śpiewu solowego, uczy dykcji i interpretacji piosenki, odpowiadając na zapotrzebowanie uczniów.

Od sezonu artystycznego 2005/2006 współpracuje z Działem Upowszechniania Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, gdzie przygotowuje i realizuje edukacyjne koncerty dla młodych melomanów, początkowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dziś w gmachu Filharmonii.

Od sezonu 2014/2015 prowadzi autorski cykl rodzinnych koncertów, zatytułowany Akademia WioliMisia, przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-6 lat, prezentowanych co miesiąc w bydgoskiej Filharmonii, a także gościnnie m.in. w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku, Centrum Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli.

Współpracę z Filharmonia Pomorską poszerzyła o prowadzenie symfonicznych oraz kameralnych koncertów orkiestr Filharmonii. Była uczestnikiem warsztatów dla prelegentów, prowadzonych przez Bogusława Sobczuka.

W roku 2017 pracowała jako asystent u boku reżysera Wojciecha Adamczyka,  przy premierowym przedstawieniu Wesela Figara W. A. Mozarta w Operze Nova. Ta współpraca zaowocowała propozycją objęcia etatu II reżysera w tejże instytucji od sezonu artystycznego 2017/2018.

Dorota Pastuszka

Pochodzi z Torunia. W 2011 roku podjęła studia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
w klasie dyrygowania prof. Janusza Staneckiego i organów dr Jakuba Kwintala.  Dyplom magistra sztuki, specjalność edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, uzyskała
z wyróżnieniem w roku 2016.

Od 2010 roku współpracuje z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni, jako pianistka, prowadząc audycje muzyczne oraz zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym Rytmika u Fryderyka. Od 2016 roku jest zatrudniona w Dziale Edukacji Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni.

Od sezonu artystycznego 2016/2017 współpracuje z Działem Upowszechniania Muzyki Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Natalia Karolak

Urodzona w Kaliszu. Edukację muzyczną rozpoczęła w tamtejszej Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Henryka Melcera w klasie wiolonczeli. Naukę gry kontynuowała w szkole II stopnia w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, którą ukończyła w 2014 roku.

W 2011 roku podjęła studia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacja – dyrygentura chóralna. W czasie studiów była członkiem Studenckiego Koła Naukowego Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, skupiającego w swoim kręgu studentów pasjonujących się edukacją muzyczną, dyrygenturą oraz chóralistyką.

Absolwentka klasy dyrygowania dra hab. Piotra Jańczaka. W 2016 roku ukończyła z wyróżnieniem kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uzyskując tytuł magistra sztuki.

Od 2011 roku jest członkiem Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej, z którym koncertuje. W 2014 roku dołączyła do Żeńskiego Zespołu Wokalnego „Sigma” działającego przy Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej.

Jest laureatką Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w twórczości artystycznej (2014). Jest także dwukrotną stypendystką Rektora AM.

W 2015 roku brała udział w XI Wydziałowym Konkursie dla Dyrygentów Chóralnych, na którym zdobyła II nagrodę (I nagrody nie przyznano). W 2016 roku została laureatką wyróżnienia na Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. prof. S. Kulczyńskiego w Poznaniu. 

Jest również dyrygentką Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga w Pile.

Od 2016 roku współpracuje także z Działem Upowszechniania Muzyki Filharmonii Pomorskiej prowadząc koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W 2016 roku rozpoczęła studia dyrygenckie w specjalności symfoniczno-operowej w klasie prof. Wojciecha Michniewskiego w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.