Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus)

BYDGOSKI FESTIWAL MUZYCZNY W KORONIE
Akademie für Alte Musik Berlin
Georg Kallweit
kierownictwo muzyczne, koncertmistrz
Magdalena Miśka-Jackowska prowadzenie

 

Michel‐Richard Delalande (1667-1726)

Suite from the Divertissement „Les Fontaines de Versailles“                                                    

Ouverture – Air de Ancelade – Plaintes regrets – Air de Flore – Chaconne

Jean-Baptiste Lully  (1632-1687)

Suite from the opera „Phaëton”, LWV 61                                                                       

Ouverture – Rondeau – Prélude – Entrée des furies –

Bourrée pour les Égyptiens (Premier Air, Second Air) – Chaconne

Jean Féry Rebel (1666-1747)                                                                                                                   

“Les Caractères de la Danse”                                                                                                 

Prélude – Courante – Menuet – Bourrée – Chaconne – Sarabande – Gigue –

Rigaudon – Passepied – Gavotte – Sonate – Loure – Musette – Sonate

Johann Bernhard Bach (1676-1749)

Orchestral Suite No. 1 G-minor                                                                                                      

for Solo Violin, Strings and Basso continuo

Ouverture – Air – Rondeau – Loure – Fantaisie – Passepied

Georg Philipp Telemann (1681-1767)                                                                                                 

Orchestral Suite „La Musette”, TWV 55:g1                                                                                       

Ouverture – Napolitaine – Polonaise – Mourky – Menuet – Musette – Harlequinade

 

 

Koncert transmitowany na żywo na kanale YouTube FP
Informujemy, że przed każdym koncertem od Melomanów będziemy pobierać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz nr tel. kontaktowego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Dane udostępnione będą jedynie instytucjom uprawnionym ustawowo, w tym właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

 

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE COVID-19>>

KLAUZULA COVID-19>>

REGULAMIN DLA MELOMANÓW>>

Bilety do nabycia na www.bilety24.pl
oraz w kasie biletowej FP