KONCERT KAMERALNY

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Miłosz Kula
dyrygent
Jadwiga Kotnowska flet
Magda Miśka-Jackowska prowadzenie


Rafał Gorzycki
– Dżety Miłości na orkiestrę smyczkową (prawykonanie)

Antonio Vivaldi – Pory roku

 

Koncert dostępny i transmitowany bezpłatnie także w technologii streamingowej na kanale YouTube Filharmonii Pomorskiej oraz Fundacji Art Mintaka

Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu miasta Bydgoszczy

  

 

Informujemy, że przed każdym koncertem od Melomanów będziemy pobierać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz nr tel. kontaktowego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Dane udostępnione będą jedynie instytucjom uprawnionym ustawowo, w tym właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

KLAUZULA COVID-19>>

REGULAMIN DLA MELOMANÓW>>

Jadwiga Kotnowska Fot. Grzegorz Markt