PORANKI MUZYCZNE DLA SENIORÓW

“VIVA LA MUSICA” CZYLI ŚWIĘTO MUZYKI Z…
Prestige String Quartet
Katarzyna Nowaczewska-Manthey
fortepian
Anna Merder
przygotowanie i prowadzenie

w programie utwory kompozytorów od baroku do współczesności, muzyka filmowa i rozrywkowa