image_pdfimage_print

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

oferuje zatrudnienie na stanowisku:

specjalista ds. kadr i płac

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • nadzór nad ewidencją czasu pracy, naliczanie urlopów, rozliczanie nieobecności,
 • wyliczenie zasiłków chorobowych,
 • obsługa umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 • sporządzanie dokumentacji dla ZUS, GUS, US, PFRON  min. na platformach elektronicznych tych instytucji
 • archiwizacja dokumentów

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie  min. 5 lat pracy na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych,
 • znajomość programu „OPTIMA” bądź innego systemy kadrowo-płacowego klasy ERP
 • dokładność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office wraz umiejętność wykorzystania z nowoczesnych narzędzi komunikacji
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy i komunikatywność

Dodatkowym atutem:

 • znajomość przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych,

Firma oferuje:

 • pracę w prestiżowej instytucji kultury,
 • umowę o pracę,
 • możliwości rozwoju,
 • stabilne zatrudnienie.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty do 4 lutego 2019 roku na adres:

l.maslanka@filharmonia.bydgoszcz.pl

 

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

 

 

 

 

**********************************************************************************************************

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

ogłasza nabór do obsługi imprez artystycznych:

BILETERKA, SZATNIARKA/BILETER, SZATNIARZ

Wymagania:

–  dyspozycyjność

–  wysoka kultura osobista

–  umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

–  sumienność, samodzielność, rzetelność, dokładność

–  znajomość specyfiki instytucji kultury

Oferujemy umowę cywilnoprawną. Wynagrodzenie wg stawek obowiązujących w Filharmonii. Pisemne oferty na stanowisko „bileterka, szatniarka/bileter, szatniarz” należy składać w terminie do 16 listopada 2018 r. w sekretariacie Filharmonii lub przesłać poczta elektroniczną na adres: administracja@filharmonia.bydgoszcz.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.Warunkiem koniecznym jest w zgłoszeniu podpisanej następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. .z 2016 r. poz. 922.

 

*******************************************************************************************

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko:

PORTIERKA/PORTIER

Wymagania:

–  dyspozycyjność

–  wysoka kultura osobista

–  umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

–  sumienność, samodzielność, rzetelność, dokładność

–  znajomość specyfiki instytucji kultury

 

Oferujemy umowę cywilnoprawną. Wynagrodzenie wg stawek obowiązujących w Filharmonii. Pisemne oferty na stanowisko „portier” należy składać w terminie do 16 listopada 2018 r. w sekretariacie Filharmonii lub przesłać poczta elektroniczną na adres: administracja@filharmonia.bydgoszcz.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.Warunkiem koniecznym jest w zgłoszeniu podpisanej następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. .z 2016 r. poz. 922.

 

**********************************************************************************************

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko:

SPRZĄTACZKA / SPRZĄTACZ

Wymagania:

–  dyspozycyjność

–  wysoka kultura osobista

–  umiejętność pracy w zespole

–  sumienność, samodzielność, rzetelność, dokładność

–  znajomość specyfiki instytucji kultury

 

W zakresie obowiązków m.in. utrzymanie czystości pomieszczeń w obiekcie Filharmonii. Wymiar czasu pracy: pół etatu lub umowa cywilnoprawna. Wynagrodzenie wg stawek obowiązujących w Filharmonii. Pisemne oferty na stanowisko „sprzątaczka/sprzątacz” należy składać w terminie do 16 listopada 2018 r. w sekretariacie Filharmonii lub przesłać poczta elektroniczną na adres: administracja@filharmonia.bydgoszcz.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Warunkiem koniecznym jest w zgłoszeniu podpisanej następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. .z 2016 r. poz. 922.