image_pdfimage_print

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. kadr i płac

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • obsługa kadrowo- płacowa pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • nadzór nad ewidencją czasu pracy, naliczanie urlopów, rozliczanie nieobecności,
 • obsługa umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 • sporządzanie dokumentacji dla ZUS, GUS, US, PFRON  min. na platformach elektronicznych tych instytucji,
 • archiwizacja dokumentów,

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie  min. 5 lat pracy na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych,
 • znajomość programu „OPTIMA” bądź innego systemy kadrowo-płacowego klasy ERP,
 • dokładność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office wraz umiejętność wykorzystania z nowoczesnych narzędzi komunikacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy i komunikatywność,

Dodatkowym atutem:

 • znajomość przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych,

Firma oferuje:

 • pracę w prestiżowej instytucji kultury,
 • umowę o pracę,
 • możliwości rozwoju,
 • stabilne zatrudnienie.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Oferty prosimy przesyłać w formie papierowej na adres siedziby lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl z dopiskiem : Specjalista ds. kadr i płac

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Filharmonia Pomorska ul. Andrzeja Szwalbego 6

85-080 Bydgoszcz, Polska

tel. +48 52 321 04 67

fax +48 52 321 07 52


 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu gromadzenia, przechowywania, udostępniania i usuwania w związku z realizacją obowiązków wynikających z łączących mnie z Panią/ Panem umów, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą sądy, organy administracji publicznej, osoby fizyczne i prawne, którym udostępnienie danych jest konieczne dla realizacji zawartej umowy lub wykonania działań zmierzających do jej zawarcia.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji zlecenia, przeprowadzenia rekrutacji, trwania negocjacji i rozmów w sprawie będącej przedmiotem wymiany korespondencji oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji zlecenia, przeprowadzenia rekrutacji, trwania tych negocjacji i rozmów. Nie dotyczy to okresów przechowywania tych danych ustalonych obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie stanowi ono warunek umowny lub warunek zawarcia umowy lub prowadzenia dalszej korespondencji w określonej sprawie.

 

 

 

 

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy poszukuje osób na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Zadania osoby na tym stanowisku:

 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowych o udzielanie zamówienia, zgodnie z obowiązującą ustawą;
 • Udział w pracach komisji przetargowej;
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań/protokołów z przeprowadzonych postępowań;
 • Archiwizacja dokumentacji przetargowej;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia;
 • Bieżący monitoring przepisów, aktów prawnych w zakresie zamówień;
 • Terminowa realizacja zadań.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (w tym licencjat) lub średnie;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Minimum 2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku w zakresie zamówień publicznych;
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy.

Dokumenty i niezbędne oświadczenia

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Andrzeja Szwalbego 6. Dane zabierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.