image_pdfimage_print

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

Relacja z ogłoszenia wyników konkursu na kanale
YouTube Filharmonii Pomorskiej

 

WERDYKT SĄDU KONKURSOWEGO

Do konkursu zgłosiło się 13 pracowni architektonicznych. Ostatecznie, po weryfikacji przedłożonych dokumentów, do złożenia ofert zaproszono 8 pracowni z: Polski,  Wielkiej Brytanii,  Francji i  Hiszpanii. Swoje opracowania złożyło zaś siedem pracowni.

Przedmiotem Konkursu było wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy i remontu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Koncepcja powinna spełniać założenia programowe, funkcjonalne, akustyczne oraz uwarunkowania urbanistyczne, przyrodnicze, kulturowe opisane w regulaminie konkursu oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który wraz z załącznikami stanowił załącznik nr 5 do regulaminu (zwany dalej także „PFU”). Celem Konkursu był wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego i akustycznego dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy oraz, w efekcie, udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.
Od prac konkursowych wymagało się:
– w zakresie urbanistyki: dobrej jakości rozwiązań urbanistycznych, w tym: wykreowania przyjaznej przestrzeni publicznej, wewnętrznych rozwiązań komunikacyjnych, uwzględnienia kontekstu: charakteru, wielkości i skali zabudowy i zagospodarowania na terenach sąsiednich, jak również zgodności z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu;
– w zakresie architektury: oryginalnych i atrakcyjnych rozwiązań estetycznych, przyjaznych dla użytkowników, zastosowania materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych adekwatnych do funkcji i miejsca, utrzymania optymalnej skali i zastosowanie właściwych proporcji poszczególnych fragmentów przestrzeni budynku odpowiednio do funkcji i charakteru użytkowego, nowatorstwa rozwiązań architektonicznych jak również zgodności z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu;
– w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych: optymalnych rozwiązań dla celów i funkcji programowych oraz uzupełniających, w tym zgodności z wytycznymi programowymi oraz zestawieniem powierzchni – zawartych w PFU;
– w zakresie akustyki: wysokiej jakości rozwiązań akustycznych dla sali koncertowej, sali kameralnej i sal prób oraz wszystkich przestrzeni dedykowanych działalności muzycznej, w tym zgodności z wytycznymi akustycznymi zawartymi w PFU oraz opracowaniu pt. „Charakterystyka właściwości akustycznych Sali koncertowej oraz sali kameralnej Filharmonii Pomorskiej. Raport opracowany na podstawie słuchowych ocen dźwięku oraz badań akustycznych sal w stanie aktualnym”.
Przedłożone koncepcje architektoniczno-urbanistyczne oceniał Sąd Konkursowy w składzie:
Romuald Loegler – architekt, przewodniczący Sądu,
Cezary Nelkowski – muzykolog, zastępca dyrektora Filharmonii Pomorskiej i zastępca przewodniczącego Sądu,
Ryszard Jurkowski – architekt, sędzia referent
Maciej Czepiel – radca prawny, przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Jerzy Gurawski – architekt i scenograf,
Maria Jankowska-Olbratowska – architekt, przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich, oddział Bydgoszcz
Antoni Kozielski – architekt, konserwator zabytków
Jacek Lenart – architekt,
Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz – architekt, Architekt Miasta, przedstawiciel Prezydenta Bydgoszczy,
Sławomir Marcysiak – Miejski Konserwator Zabytków, przedstawiciel Prezydenta Bydgoszczy,
Lech Narębski – konserwator zabytków, przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Olgierd Sobkowiak – radca prawny, przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wsparciem służyli:  
Aleksander Bobynko – architekt, asystent sędziego referenta
Izabella Wójcik – sekretarz, kierownik działu administracji Filharmonii Pomorskiej
Elżbieta Krzyżanowska – zastępca sekretarza, pełnomocnik dyrektora Filharmonii Pomorskiej ds. inwestycji.
Przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej od strony formalno-prawnej na zlecenie Filharmonii Pomorskiej realizowała
KANCELARIA PRAWNA Rafał Zygmunt.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY

I NAGRODA

KOZIEŃ ARCHITEKCI S.C.
MAREK KOZIEŃ, MAGDALENA KOZIEŃ-WOZNIAK, KATARZYNA KOZIEŃ-KORNECKA
ADRES: ul. Garncarska 8/8, 31-115 KRAKÓW
SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
ARCHITEKTURA:
dr inż. arch. Marek Kozień
dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień- Woźniak, prof. PK
mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka
Współpraca:
mgr inż. arch. Joanna Filipek
mgr inż. arch. Jakub Dziewoński
mgr inż. arch. Jitendra Buragohain
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
mgr Krystyna Szar
AKUSTYKA:
dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH
WIZUALIZACJE:
mgr inż. Rafał Barnaś

                   

Opinia Sądu Konkursowego

I Nagrodę w wysokości 150.000 zł, przyznano za bezsprzecznie najbardziej trafne rozwiązanie zadania projektowego, proponujące kreację osiągającą niezwykle trudną w zadanej lokalizacji  równowagę  pomiędzy wysoce satysfakcjonującym  spełnieniem wymogów programowych obiektu oraz jego przestrzennym wpisaniem w ustalenia obowiązującego miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. Praca w sposób jednoznaczny zachowuje i podkreśla pozycję istniejącego gmachu Filharmonii Pomorskiej, eksponując go jako dominantę w strukturze otaczającej przestrzeni, co w oczywisty sposób jest oczekiwaniem lokalnej społeczności wiernych melomanów.
Dla osiągnięcia tego zamiaru praca przewidziała oparcie tła dla obecnego gmachu filharmonii na wykształconym wzdłuż północno-zachodniej krawędzi terenu inwestycji ciągu pieszym utworzonym sekwencją pawilonów i terenów rekreacji formujących aleję wielkich kompozytorów, rytmizująca ją pomnikami. Całość tej „ściany” placu filharmonijnego spaja zieleń, dla której stworzone konstrukcje ostatecznie formują pierzeję placu.
Wielce udanym zabiegiem jest takie uformowanie funkcji, które zapewniło, że główne wejście do gmachu filharmonii funkcjonujące historycznie nadal nim pozostanie, obsługując całość programu funkcjonalnego – tak istniejącą salę symfoniczną, jak i usytuowaną na głównej osi obiektu w podziemiu, nową salę kameralną. Z punktu widzenia widza ma to kapitalne znaczenie w obiektach tego typu. Sali kameralnej, pomimo ulokowania w podziemiu, niezwykłości dodaje oświetlenie światłem dziennym, pośrednim, sączącym się z przeszkleń w posadzce placu poprzez „lirokształtne” obejście sali.  
Praca rozdysponowała funkcje pomocnicze i serwisowe prawidłowo. Proponuje również rozwiązania proekologiczne, coraz istotniejsze dla funkcjonowania obiektu w nadciągającej przyszłości.
Uformowanie wielkiego wyzwania inwestycyjnego z wielką wrażliwością na relacje z otoczeniem i i ze zrozumieniem potrzeb człowieka jest miarą znakomitości pracy.

 

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA 

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Zacisze 10,  80-313 GDAŃSK
SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
ARCHITEKTURA
Autor: arch. Marcin Kozikowski
Współpraca autorska: arch. Krzysztof Cichoń, arch. Karolina Kokoszyńska
PROJEKTY WNĘTRZ
Autor: arch. Maria Kozikowska
Współpraca autorska: arch. Gabriela Okręglicka, arch. Agnieszka Saweczko-Rutkowska
AKUSTYKA                       
mgr Ewa Więckowska-Kosmala

Opinia Sądu Konkursowego
Wyróżnienie I stopnia w wysokości 35.000 zł, przyznano za uszanowanie zabytkowego charakteru istniejącego gmachu filharmonii, pozostawiając go odsłoniętym ze wszystkich stron, a przy tym za poszukiwania nowej jakości przestrzeni poprzez wprowadzenie nowoczesnego elementu – architektonicznej rzeźby. Stanowi ona wyraźne zaznaczenie wejścia do sali kameralnej w obszarze zapleczowego wejścia do budynku istniejącego.
Praca prezentuje ciekawie rozwiązanie pasażu pomiędzy istniejącym budynkiem filharmonii a zabudową wyznaczonej linii kwartału mieszkaniowego od strony południowo-wschodniej.

 

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA  

PIW-PAW ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Potokowa 15 AC, 80-283 GDAŃSK
SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
arch. Marcin Piwoński
arch. Robert Brodziński
arch. Michał Chyła
prof. Andrzej Kulowski
arch. Wojciech Matuszewski
arch. Katarzyna Rogalska
arch. Joanna Wierzbowska

Opinia Sądu Konkursowego
Wyróżnienie I stopnia w wysokości 35.000 zł, przyznano za rozwiązania urbanistyczne:
– pozostawienie nienaruszonej przyjaznej przestrzeni przed głównym wejściem do budynku filharmonii (od strony ulicy Szwalbego),
– zamknięcie osi ulicy Paderewskiego bryłą nowoprojektowanej sali kameralnej.
– respektowanie wszystkich warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

WYRÓŻNIENIE  I STOPNIA  

FLANAGAN LAWRENCE Ltd
Porchester Road 66, W26ET LONDYN
Reprezentowany przez pełnomocnika: Przemysława Kołodzieja
SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
Jason Flanagan
David Lawrence
Przemysław Kołodziej

Opinia Sądu Konkursowego
Wyróżnienie I stopnia w wysokości 35.000 zł, przyznano za wprowadzenie w istniejącą przestrzeń nowej kubatury, o znaczącej acz lekkiej w artykulacji bryle – uformowanej systemem wertykalnych podziałów będących kontynuacją rytmu budynku istniejącego.
Przeszkolony pełen światła łącznik spina część nową i starą przenikając wzdłuż obu obiektów, stanowi przy tym pasmo holu wejściowego do części nowej czytelnie usiłując wpleść się w strukturę komunikacyjną obiektu istniejącego. Przyjęta zasada formowania Sali kameralnej „pudełko w pudełku” w sposób jednoznaczny i czytelny pokazuje wnętrze prostokątnego foyer otaczającego owalną salę. Eliptyczna sala z górnym pomostem spełnia zadanie wielofunkcyjności.

 

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA  

WXCA sp. z o. o.
ul. Bracka 18/62, 00-028 WARSZAWA
SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
Andrzej Bulanda
Szczepan Wroński
Ewelina Szeląg
Leszek Czaja
Tomasz Klimek
Piotr Zawada
Aleksander Nowacki
Emil Kotowski
Michał Starzyński
Edyta Filipczak
KONSULTACJE BRANŻOWE:
AKUSTYKA: Ewa Więckowska-Kosmala
KONSTRUKCJA:
Zbigniew Czajewski
Anna Jancy
Jakub Nowakowski
Tomasz Porzeziński
Anna Horodko
INSTALACJE: Tadeusz Jachymczyk

Opinia Sądu Konkursowego
Wyróżnienie II stopnia w wysokości 15.000 zł, przyznano za interesujące połączenie przestrzeni zdefiniowanej przez historyczny gmach z przestrzenią przeznaczoną pod nową zabudowę. Lokalizacja dwóch budynków na granicy działki pozostawia otwartą, wielostronną ekspozycję zabytkowego gmachu. Elewacje budynków projektowane z transparentnych materiałów mogą stanowić konkurencję dla filharmonii. Budynek został otoczony elementami świetlnymi (fosa świetlna, lampiony, świetliki) oraz małą architekturą, tworząc nową przestrzeń publiczną interesującą szczególnie nocą. Dużym plusem koncepcji jest możliwość etapowania prac budowlanych, zaś wątpliwość budzi wielkość przyjętego programu istotnie przekraczająca wytyczne konkursowe.

 

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA  

BLOND&ROUX architectes
56 rue des Petites Ecuries 75010 PARIS, FRANCJA
SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
Stephane Roux,   Blond&Roux architectes
Marie-Agnes Blond,  Blond&Roux architectes
Malek Gwiazdowski, Blond&Roux architectes
Richard Denayrou, ALTIA
Guillaume Bourdin, ALTIA

Opinia Sądu Konkursowego
Wyróżnienie II stopnia w wysokości 15.000 zł, przyznano za zdecydowaną, bezkompromisową decyzję przestrzenną rozwiązania zadania konkursowego poprzez ulokowanie całego programu przedsięwzięcia w kwartale zabudowy ramującym istniejący plac z obecnym gmachem filharmonii od strony południowo-zachodniej. Taka decyzja pozwoliła dodatkowo na uniknięcie dużej ilości prac ziemnych, szczególnie w sąsiedztwie istniejącego historycznego obiektu.
Przy  ewidentnej niezgodności rozwiązania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czyniącej pracę oczywiście nierealizowalną w obecnym stanie prawnym, stanowcza polemika z planem daje dodatkowy asumpt w rozważaniach na temat możliwości kształtowania tego miejsca.

 

 

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA 

Mangado Y Asociados S.L.  HISZPANIA i Grupa 5 Architekci sp. z o.o.  POLSKA
Pełnomocnik:
Grupa 5 Architekci sp. z o.o. Polska, ul. Wejnerta 16a, 02-619 Warszawa
Arch. Maciej Lewandowski
SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
AUTORZY
arch. Francisco Mangado Beloqui
arch. Roman Dziedziejko
arch. Rafał Zelent
arch. Michał Leszczyński
arch. Krzysztof Mycielski
arch. Rafał Grzelewski
WSPÓŁPRACA
arch. Gian Marco Prisco
arch. Idoia Alonso Barberena
arch. F. Javier Martinena Cenaro
arch. Lidia Soto Uriz
arch. Piotr Bylka
arch. Michał Sapko
arch. Maciej Lewandowski
AKUSTYKA
Jordi Oliver/Higini Arau Puchades ( WS ACOUSTICS – Hiszpania)
INSTALACJE I ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO
Firma : Cundall-Warszawa
inż.  Michał Wójcik – zrównoważone budownictwo
inż. Wojciech Stec – zrównoważone budownictwo
inż. Jacek Gajewski – instalacje elektryczne
inż. Michał Obłękowski – instalacje sanitarne
KONSTRUKCJA – konsultacje
Firma : AKMD – Warszawa
inż. Dominik Laskus
inż. Kamil Semeniuk
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – konsultacje
Firma: TOPOSCAPE – Warszawa
arch. Arch. Krajobrazu Justyna Dziedziejko
PPOŻ – konsultacje
inż. Marek Dudek
OPRACOWANIE WIZUALIZACJI:
Firma: The Digital Bunch

Opinia Sądu Konkursowego
Wyróżnienie II stopnia w wysokości 15.000 zł, przyznano za propozycję architektury nowego obiektu, która nie dominując przestrzeni przed gmachem zabytkowej filharmonii, pozostawia otwarte przestrzenie głównej osi obiektu. Projektowany budynek wnosi swymi gabarytami, addytywnością brył i lokalizacją odmienną wartość – pozostawiając otwarte osie ekspozycyjne. Dzięki tarasom tworzą się nowe osie widokowe. Sala kameralna zaprojektowana w typie sali pudełkowej, stwarza szanse na właściwe rozwiązania akustyczne, zaś wnętrze hallu i foyer nowej sali, usytuowane na poziomie -1 mogą być wykorzystane do różnych działań eventowych.
Jednak filharmonia i nowy budynek zachowują odrębność stylistyczną o dyskusyjnym diapazonie, zaś wątpliwości budzą wielkości przyjętego programu, istotnie przekraczające wytyczne konkursowe.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE BIP FILHARMONII POMORSKIEJ

ZOBACZ>>