AMBASADOR FILHARMONII POMORSKIEJ

 

„Instytucje Kultury potrzebują nieustannego wsparcia m.in. ze strony przyjaznych im Mecenasów i Sponsorów, aby mogły realizować swoją misję oraz ambitne zamierzenia artystyczne. Jako muzyk wiem doskonale, ile wysiłku -zarówno w sferze artystycznej jak i organizacyjnej- wymaga przygotowanie choćby jednego koncertu, a tym bardziej całego festiwalu, czy sezonu artystycznego. Do osiągania przez filharmonię stałych i spektakularnych sukcesów, prócz olbrzymiego zaangażowania Artystów Muzyków i wszystkich jej Pracowników, niezbędne jest zapewnianie odpowiedniego poziomu finansowania.  Chcemy zachęcać do realizacji tego ważnego zadania również przedsiębiorstwa, które coraz chętniej budują swoje strategie rynkowe w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu. W Polsce mamy przykłady firm, które wspierają Kulturę nie tylko incydentalnie, jednak to wciąż kropla w morzu potrzeb. Musimy zaangażować się w budowanie pomostów między Światem Kultury i Światem Biznesu. To właśnie przyświeca naszej wspólnej inicjatywie podjętej z Dyrekcją Filharmonii Pomorskiej wraz z otwarciem nowego sezonu artystycznego. Mamy nadzieję, że wspólne projekty i przedsięwzięcia skupione wokół Filharmonii Pomorskiej, poszerzą grono jej przyjaciół biznesowych z całego kraju, którzy też dostrzegą jeszcze wyraźniej, jaki „diament kultury” my wszyscy posiadamy w Bydgoszczy! Wierzymy, że spory potencjał drzemie również we współpracy Filharmonii Pomorskiej z przedsiębiorstwami w województwie kujawsko-pomorskim, które już dziś zachęcamy do dalszej i długofalowej współpracy. Osobiście bardzo mnie cieszy nowoczesne podejście FP i jej otwartość do korzystania w budowaniu relacji z melomanami m.in. z mediów społecznościowych. Pozwala mi to także osobiście pozostawać w kontakcie z moją ukochaną Filharmonią, mimo że od dawna nie mieszkam już w Bydgoszczy. W XXI wieku Instytucje Kultury powinny wychodzić ze swoją ofertą daleko poza własne mury, teraz przychodzi czas, aby równie innowacyjnie budować relacje Filharmonii z Biznesem”.  – mówi Witold Moszyński, CEO & Owner HCCG Human Capital Consulting Group Witold Moszyński & Partners.

O korzyściach płynących ze współpracy z Filharmonią Pomorską oraz o Twoim pomyśle na nowy projekt biznesowy, możesz porozmawiać z Ambasadorem Filharmonii Pomorskiej Witoldem Moszyńskim: Witold Moszyński | CEO & Owner HCCG – Human Capital Consulting Group
TEL. +48.783.914.531     E-MAIL: ceo@hccg.pl   

WITOLD MOSZYŃSKI (moszynski.pl) – Pasjonat HR-u & innowacji IT. Artysta Muzyk i Meloman. Założyciel i właściciel firmy HUMAN CAPITAL CONSULTING GROUP Witold Moszyński & Partners.

Od ponad 12 lat doradza zarządom i organizacjom z różnych branż w zakresie Human Capital Management oraz wdrożeń informacyjnych systemów zarządzania. Zainteresowania zawodowe łączy z naukowymi. W latach 2012-2016 związany z Grupą PKP, gdzie pełnił  m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w PKP S.A. oraz Redaktora Naczelnego gazety Grupy PKP „Twoja Kolej” (nakład 18 tys. egz). Jako Przewodniczący Komitetu Sterującego odpowiadał za wdrożenie w PKP Zarządzania Talentami w modelu cloud (w chmurze obliczeniowej), koordynując współpracę 5 spółek zaangażowanych w ten projekt. W latach 2007-2012 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Money Expert S.A. W okresie tym spółka zanotowała siedmiokrotny wzrost poziomu zatrudnienia, trzykrotnie pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy szkoleniowo-rozwojowe dla swoich pracowników. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Prokurenta i Deputy Country Managera polskiej filii międzynarodowego koncernu D+S europe AG, a wcześniej Dyrektora Działu Obsługi Klienta Bancom Sp. z o.o. Od 2010 r. jest Członkiem Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego, Eksperckiej Rady Konsultacyjnej i Wykładowcą Uczelni Łazarskiego, współtwórcą programów: Executive MBA for Human Resources Professionals oraz Praktyka zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie, a od 2016 także Członkiem Rady Biznesu Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Jest laureatem wielu konkursów i nagród indywidualnych (m.in. nagrody nadzwyczajnej Menedżer Sukcesu przyznanej w 2015 r. przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wyróżnienia Uczelni Łazarskiego – Brylant Łazarskiego, 1-szej nagrody w konkursie PARP „Rozwiązania jutra w HR” – „za zdolność do tworzenia innowacji i otwartość na zmiany”) oraz przyznanych organizacjom sektora prywatnego i publicznego, w których zarządzał kapitałem ludzkim, za prowadzenie polityki personalnej na najwyższym poziomie (Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014 i 2015, Profesjonalne ZZL 2014 i 2015, Złoty Platan Uczelni Łazarskiego, Godło Inwestora w Kapitał Ludzki 2010 i 2011). Jest członkiem honorowym Konwentu Menedżerów Przedsiębiorstw Przyszłości, członkiem PSZK, prelegentem krajowych i międzynarodowych konferencji, autorem licznych publikacji oraz „Łowcą Talentów” dla firm w Polsce i za granicą. Miał również zaszczyt pełnić funkcję Jurora Konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego na kierunku MBA Human Resources, Agencji Rozwoju Gospodarczego na kierunku Nowoczesne Techniki i Metody Zarządzania Przedsiębiorstwem, certyfikowanym managerem (m.in. PRINCE2® Practitioner), absolwentem Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i w Weimarze, doktorantem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej także stypendystą GFPS e.V. (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa). Jego hobby to gra na fortepianie i kontrabasie. Jest współzałożycielem Międzynarodowego Kwintetu „Distango”, który m.in. wraz ze słoweńską parą taneczną Blaž&Andrja – Mistrzami Świata w Tangu Argentyńskim, koncertował w filharmoniach i na licznych prestiżowych scenach koncertowych w całej Europie.

 www.moszynski.pl