55. Bydgoski Festiwal Muzyczny
KONTRASTY. Polska i sąsiedzi
11.09 – 6.10.2017

Festiwal  finansowany ze środków:


MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

MIASTA BYDGOSZCZ

 

                                     

Wsparcie finansowe

Patronat medialny

 POLSKIE RADIOKWARTALNIK ARTYSTYCZNY

Bydgoskie Festiwale Muzyczne zostały zainicjowane w maju 1963 roku, początkowo jako festiwale dawnej muzyki polskiej .Były odpowiedzią na rosnące zainteresowanie dziejami i kulturą rodzimą w związku ze zbliżającym się milenium państwa polskiego .Pierwszy Festiwal zaprezentował zapomniane dzieła rodzimych kompozytorów XVII i XVIII wieku, a także najcenniejsze pozycje polskiego średniowiecza i renesansu .Kolejne edycje festiwalowe odbywające się co roku były konsekwentną kontynuacją przyjętych wcześniej założeń. Wiele odnalezionych utworów po raz pierwszy prezentowanych było na bydgoskiej estradzie m.in. dzieła Piotra z Grudziądza. Zaświadczają o tym także nagrania znajdujące się w archiwach Rozgłośni Polskiego Radia – obecnie Radia PiK w Bydgoszczy oraz  w Warszawie. Tym samym BFM w znaczący sposób wzbogaciły polskie dziedzictwo muzyczne. Z biegiem lat do programów festiwalowych wprowadzone zostały dzieła kompozytorów współczesnych, a szczególnie te, które pisane były na zamówienie bydgoskiego Festiwalu m.in. Twardowskiego, Pendereckiego ,Kilara, Góreckiego. Od 1992 roku Festiwale zmodyfikowały swoją formułę, odbywały się pod hasłem „Integracja Europy w muzyce”, a od 2016 roku pod hasłem „Kontrasty”. Na dziedzictwo kulturowe Europy składa się wiele elementów, a niewątpliwie jednym z czołowych jest wpływ polskiej muzyki, dorobku jej twórców i dokonań na arenie międzynarodowej, zatem ,kiedy mówimy o muzyce polskiej nie sposób nie myśleć też o europejskiej. Tegoroczny 55.Bydgoski Festiwal Muzyczny „Kontrasty – Polska i sąsiedzi” ma być preludium do obchodów 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy skupimy się na kulturze polskiej i jej wkładzie w kulturę Starego Kontynentu. Koncerty wrześniowego Festiwalu prezentować będą kulturę, dziedzictwo kulturowe i artystów z Polski i krajów naszych geograficznych sąsiadów oraz sąsiadów wewnętrznych – Żydów i Romów. Eksponowane będą te elementy kultury krajów ościennych, które w sposób naturalny przeniknęły do naszej narodowej twórczości, jak i te diametralnie nas różniące. Bogactwo tytułowych kontrastów, ale i wspólnych dla kultury opartej na tradycji antyku i judeochrześcijaństwa dzieł zapewne spotka się z zainteresowaniem odbiorców chłonnych humanistycznych wartości pogłębionych duchowością. Wśród zaproszonych artystów m.in. słynny nowojorski kantor Joseph Malovany, Chór Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka, wielka polska śpiewaczka Aleksandra Kurzak, znakomity czeski zespół muzyki dawnej Schola Gregoriana Pragensis pod dyrekcją Davida Ebena, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, Kaia Bumanna, Aleksandra Anissimova, Mykoły Diadiury i Ewy Strusińskiej,soliści Bartłomiej Nizioł, Denis Neustroev, Irina Mikhailova, Muza Rubackyte, Elżbieta Towarnicka ,Iwona Socha, Magdalena Idzik, Tomasz Rak,Jacek Wójcicki,Dmytro Hubjak i Camerata Cracovia, Chóry Opery Nova w Bydgoszczy i Filharmonii Łódzkiej oraz wspaniała Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Wilna pod dyrekcją Modestasa Pitrenasa.

Bydgoski Festiwal Muzyczny

  • Bydgoszcz
  • Toruń
  • Inne

poniedziałek,
11.09.2017

godz.19:00

Filharmonia Pomorska

FESTIWALOWE PRELUDIUM

piątek,
15.09.2017

godz.19:00

Filharmonia Pomorska

ALEKSANDRA KURZAK – GWIAZDA NAJWIĘKSZYCH SCEN OPEROWYCH

niedziela,
17.09.2017

godz.17:00

Kolegiata św.św. Piotra i Pawła w Kruszwicy

ŚREDNIOWIECZNY GŁOS CZESKICH ŚWIĘTYCH

środa,
20.09.2017

godz.19:00

Filharmonia Pomorska

AMADEUS – U PROGU PÓŁWIECZA

piątek,
22.09.2017

godz.19:00

Filharmonia Pomorska

ANDRZEJ SZWALBE IN MEMORIAM

niedziela,
24.09.2017

godz.17:00

Filharmonia Pomorska

Z LITEWSKIEJ ZIEMI…

wtorek,
26.09.2017

godz.19:00

Filharmonia Pomorska

POGRANICZE – ŚPIEWY POLSKIE, UKRAIŃSKIE I RUSKIE

środa,
27.09.2017

godz.19:00

Filharmonia Pomorska

BRACIA Z POŁUDNIA

piątek,
29.09.2017

godz.19:00

Filharmonia Pomorska

RUSKA DUSZA

niedziela,
01.10.2017

godz.17:00

Filharmonia Pomorska

HARFY PAPUSZY

piątek,
06.10.2017

godz.19:00

Filharmonia Pomorska

DZWONY – ZAKOŃCZENIE 55. BFM