image_print

Filharmonii Pomorskiej zaczynają przybywać kolejne nowe, piękne, a co najważniejsze ocenione najwyżej przez komisje instrumenty muzyczne wyłonione w przetargach w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W gmachu „aklimatyzują” się już pianina firmy Kawai, z których korzystać będą muzycy w salach ćwiczeń.