image_print

Do Filharmonii Pomorskiej przybyły kolejne znakomite instrumenty zakupione w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury .
20.03.2019 dostarczone zostały 2 puzony tenorowe, puzon basowy i tuba C z futerałami i akcesoriami. Dostawę zrealizowała firma ZM Concept Zbigniew Zygmunt z Bydgoszczy.