image_print

12 grudnia 2019 Dział promocji FP otrzymał zestawy komputerowe z oprogramowaniem zakupione w ramach Projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Wysoko specjalistyczne stacje graficzne oraz programy do montażu filmów pozwolą na jeszcze większą kreatywność pracowników reklamy.
Dostawę zrealizowała firma Comtek Systems Paweł Szachnowski z siedzibą w Osielsku.

umowa 18 listopada 2019