PRZESŁUCHANIA

Koncertmistrz I skrzypce

odbędą się 9 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00

___________________________________________________________________________

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do 3 stycznia 2018  w formie pisemnej w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6 lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl 

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I etap  

utwory solowe:

a)  Mozart – Koncert A-dur lub D-dur, 1 część z kadencją oraz 2 część

b) Romantyczny koncert skrzypcowy 1 część z kadencją 

II etap  

partie solowe *

J. Brahms – I Symfonia

J. S. Bach – Pasja wg św. Mateusza

L. van Beethoven – Missa solemnis

N. Rimsky-Korsakow – Szeherezada

R. Strauss – Życie bohatera

partie orkiestrowe*

J. Brahms – I Symfonia

R. Strauss – Don Juan

W. A. Mozart – Symfonia nr 39 (Finał)

 

 

PRZESŁUCHANIA

II skrzypce – tutti

odbędą się 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00

___________________________________________________________________________

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do 17 stycznia 2018 r. w formie pisemnej w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

utwory solowe:

  1. A. Mozart – I część z kadencją z wybranego Koncertu skrzypcowego nr 4 D-dur KV 218 lub nr 5 A-dur KV219

partie orkiestrowe:

Mozart – Symfonia 39 Es -dur KV 543  – IV część*

Mozart – Symfonia 41 C- dur KV 551 Jowiszowa –  I i IV część*                                                               

Mendelssohn – IV Symfonia A -dur op. 90 –  I część*

Brahms – I Koncert Fortepianowy d-moll op. 15 – III część*

Strauss – Don Juan op. 20

Smetana – The Bartered Bride Overture

Bartok – Koncert na orkiestrę