image_pdfimage_print

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

I skrzypce – tutti

Orkiestry Kameralnej Capelli Bydgostiensis odbędą się 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1330 w sali kameralnej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie do 09 września 2019 r. w formie pisemnej w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl 

 

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 

 

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów. Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap

J.S. Bach : Sonaty i Partity na skrzypce solo – do wyboru        

  1.    Sonata nr 1 g-moll  BWV 1001 Adagio i Fuga-Allegro
  2.   Partita nr 2 d-moll  BWV 1004 Chacconne lub Sarabande i Gigue

 W. A. Mozart : Pierwsza część koncertu na skrzypce i orkiestrę (z kadencją) do wyboru:           

  1. Koncert nr. 4  D-dur  KV 218
  2. Koncert nr. 5  A-Dur  KV 219

II Etap

  1. F. HändelOratorium „Mesjasz” Aria nr 16 Rejoice Greatly
  2. W. A. MozartSymfonia nr 39 cz. IV
  3. P. CzajkowskiSerenada cz. I  Allegro
  4. A. Schönberg‚Verklärte Nacht’”