PRZESŁUCHANIA:

II skrzypce – tutti

odbędą się

13 MARCA 2017 r. (poniedziałek) o godz. 900 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do 6 MARCA 2017 r.

w formie pisemnej w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl 

 

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

  1. utwory solowe: (nuty we własnym zakresie) 
    A. Mozart – I część z kadencją z wybranego Koncertu skrzypcowego nr 4 D-dur KV 218 lub nr 5 A-dur KV219
  1. partie orkiestrowe  

            1)  Mozart – Symfonia nr 39 Es – dur KV 543

               2)  Mozart –  Symfonia nr 41 C – dur KV 551

            3) Mendelssohn – IV Symfonia A-dur op. 90   

            4) Brahms – I Koncert fortepianowy d-moll op. 15 d-moll

            5) Strauss – Don Juan op. 20

            6) Smetana – Uwertura do opery „Sprzedana narzeczona”

            7)  Bartok – Koncert na orkiestrę

* zaznaczone fragmenty       

 

INFORMACJA:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Pomorska z siedzibą w Bydgoszczy ul. A.Szwalbego 6

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej rekrutacji

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne